Forside

 

 

 

PARADISHUS PÅ BORNHOLM

 

"PARADISET"

 

Paradiset er en lokalitet i den vestlige del af Nylars sogn - i sydøsthjørnet af Blemmelyng, den nuværende og siden 1866 udmatrikulerede Nylars Plantage.

 

Pudsigt nok er der ingen skriftlige beretninger om oprindelsen til navngivningen på en så speciel lokalitet og beboelse!

Med den store Hyllebrandtsgårds skov mod SØ og lynggærdet og Blemmelyng mod nord, hvor man velsagtens kunne se så langt øjet rakte uden at støde på andet end lyng, krat og græssende dyr, måtte stedet her kunne anses for i den grad at have været det, man kunne kalde paradisisk!

 

Det er undergrundens geologiske forhold, der gør naturen omkring Paradiset så interessant.

En forkastningszone deler et højtliggende fladt landskab med undergrund af nexøsandsten og en lavereliggende stribe med ler fra kridttidens jydegårdsformation.

 

Forkastningszonen har tidligere været mere markeret i landskabet, da dyr græssede landskabet af før tilplantningen af Blemmelyng og etableringen af Nylars Plantage i slutningen af 1800-tallet.

 

I dag ses forkastningszonen flottest fra cykelvejen, ca. 300 meter vest for Paradiset mellem Rømersdal "på leret" og en spejderhytte "ovenpå sandstenen".

 

Ligeledes er der i middelalderen etableret flere mindre stenbrud i sandstenen, således især umiddelbart N for Paradishuset, hvor Nylars sogn i sin tid havde et såkaldt fælles stenbrud for sognets beboere.

 

Det flade sandstensområde har siden isens afsmeltning været dækket af et tyndt lag morænesand. Det har gjort, at der ikke er etableret større varige gårdanlæg i området, og gennem hele middelalderen har det udelukkende været benyttet til fællesgræsning for områdets dyr.

 

(Kilde: På 367 ture i Bornholms natur)

 

"PARADISHUSET"

 

Første gang navnet "Paradiset" optrådte i skriftlige beretninger var i postvæsenets adressebog fra 1869, da der boede en "Hans Olsen i Paradishuset".

 

Frem til slutningen af 1970 erne blev "Paradishuset" drevet som traditionel landbrugsejendom med malkekvæg, svinebesætning og planteavl på de ca. 22 tdl jord som tilhører ejendommen. Det var den mangeårige og markante formand for "De Bornholmske Husmandsforeninger", avlbruger Anker Pedersen og hans hustru, der var de sidste fuldtidslandmænd på ejendommen.

 

Sidenhen har efterfølgende ejere drevet "Paradishuset" som fritidslandbrug først med får, senere med kødkvæg og hestehold.

 

Nuværende ejere er bosiddende i Nordjylland, og "Paradishuset" beboes i dag af ejers svigerforældre.

 

"Paradishuset" drives i dag som en lystejendom, hvor der er fokus på naturen, dyrelivet og jagten. De omkringliggende marker drives naturskånsomt uden kunstgødskning eller brug af sprøjtemidler. Der høstes årligt et "høslet" som efterfølgende sælges som wrap. Kvaliteten har igennem de seneste år været i top, og er således særdeles velegnet som stråfoder til heste.

 

I 2010 blev der anlagt en mindre vildtremise som ses på marken syd for "Paradishuset". På samme mark ses endvidere 2 mindre søer, som blev anlagt i 1983, som en del af en genopretningsplan for de Bornholmske Løvfrøer. Ud over "Nattergalens sang" så er maj måneds sene aftentimer og nætter fyldt med charmerende kvæggende frøer.

 

Jagten drives ligeledes skånsomt i fuld respekt for naturen og vildet. Fokus er primært forårets bukkejagt, og der er igennem tiderne nedlagt fine bukke heriblandt en medaljebuk.

 

Til "Paradishuset" hører endvidere 6 tdl skov, som er en del af den 90 tdl store Nylars Plantage. Skovstykket henligger som fredskov, og der sankes kun det brænde som anvendes i "Paradishuset".

"FERIEBOLIG"

 

Der ligger en feriebolig i forbindelse med "Paradishuset" som kan lejes.

 

Der er 7 sengepladser i boligen, i alt 3 værelser og et kammer. Derudover er boligen indrettet med køkken med alle hårde hvidevarer, badeværelse med brus samt stor stue. Egen have med havemøbler og bålplads.

 

Bornholms Golfklub ligger i gåafstand fra "Paradishuset" og 300 meter fra ejendommen, føres du på cykel, rundt i den Bornholmske natur via et stisystem som er anlagt ovenpå de gamle jernbanespor fra den i 1968 nedlagte jernbanestrækning.

 

Lejepris pr. uge inkl. el:

 

April, Maj, Juni og september 3.500 kr.

 

Juli, August 4.500 kr.

 

 

 

Henvendelse:

 

Ann-Charlotte & Per Wistisen

 

Tlf. + 45 2969 7748

 

E-mail: paradishus@gmail.com

Copyright © All Rights Reserved